२०७६ सालको विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सम्पुर्ण सुभचिन्तक महानुभावहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना । – Nepal Tourism and Hotel Management College

२०७६ सालको विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सम्पुर्ण सुभचिन्तक महानुभावहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।

Motivational session by Mr. Rabin Katwal
August 5, 2019
BHM, BBA and BBA-BI 2019 batch orientation program. The motivational speaker was Mr. Ranjit Acharya.
November 12, 2019

२०७६ सालको विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सम्पुर्ण सुभचिन्तक महानुभावहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।